صفحه اول   |   درباره ما   |   خدمات   |   نمونه کارها   |   مشتریان ما   |   تماس با ما    
 
نگاه شرقی سبز   نگاه شرقی سبز   نگاه شرقی سبز   نگاه شرقی سبز
نگاه شرقی سبز   نگاه شرقی سبز   نگاه شرقی سبز   نگاه شرقی سبز
  دربــاره ما  
 

شرکت نگاه شرقی سبز، انجام پروژه های تبلیغاتی و اطلاع رسانی در سطح ملی با بهره گیری از نوآوری و خلاقیت، روشهای علمی و منطقی هنر اصیل و مدرن، فرهنگ ایرانی و فناوری های نوین را در کنار توجه بــه جنبه های دینی، ارزشی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی برای خود هدف گذاری نموده است. در این راستا، توجه به شیوه های تعالی سازمانی به ویژه رضایت مشتریان سرلوحه امور اجرایی می باشد.

 
صفحه اول   |   درباره ما   |   خدمات   |   نمونه کارها   |   مشتریان ما   |   تماس با ما    Copyright © 2013