صفحه اول   |   درباره ما   |   خدمات   |   نمونه کارها   |   مشتریان ما   |   تماس با ما    
 
نگاه شرقی سبز   نگاه شرقی سبز  
 
 
 
 
  تاریخچه  
 

شرکت نگاه شـــــرقی سبز در تاریخ ۱۳۸۱/۰۳/۱۸ با ثبـت در اداره ثبت شـــرکت ها و مالکیت صنعتــــی تحت شماره ۱۸۶۸۳۶ و اخذ مجـوز شماره ۱۳۹۶ در تاریخ ۱۳۸۱/۰۳/۰۶ از اداره کل فرهنگ و ارشـــــــاد اسلامی استان تهـــــــــران فعـالیت خـود را آغـــــــــــاز نمــوده است.

 
صفحه اول   |   درباره ما   |   خدمات   |   نمونه کارها   |   مشتریان ما   |   تماس با ما    Copyright © 2013