صفحه اول   |   درباره ما   |   خدمات   |   نمونه کارها   |   مشتریان ما   |   تماس با ما    
 

ایده پردازی و اتاق فکر

اتاق فکر، مغزی برای اندیشیدن، ذهنی برای پرواز کردن و فکری برای گشودن است. اتاق فکر عرصه‌ای است که در آن خرد جمعی به منصه ظهور می رسد . در زمینه ی تبلیغات این هم‌اندیشی‌ها نمود بیشتری دارند زیرا در تبلیغات با استفاده از تخیلات و ذهنیات خلاق است که ، ایده های شگفتی پدید می آیند.

  • توجیه و بیان هدف
  • تولید ایده
  • پرورش و ارزیابی ایده ها
  • انتخاب و اجرای ایده
  • چهار مرحله اصلی است که در اتاق های فکر برای مفهوم آفرینی و گشودن گره های فکری در جهت خلق ایده باید مورد توجه قرار بگیرد.

    صفحه اول   |   درباره ما   |   خدمات   |   نمونه کارها   |   مشتریان ما   |   تماس با ما    Copyright © 2013