صفحه اول   |   درباره ما   |   خدمات   |   نمونه کارها   |   مشتریان ما   |   تماس با ما    
 

تصویربرداری

خدمات قابل ارائه در این بخش عبارتنداز:

  • تصویربرداری از پروژه ها، خطوط تولید کارخانجات و ...
  • تصویربرداریث از مراسم، جشن های مناسبتی، همایش ها و ...
  • ضبط و پخش برنامه به صورت زنده با بکارگیری واحد سیار
  • تهیه گزارش های تصویری
  • صفحه اول   |   درباره ما   |   خدمات   |   نمونه کارها   |   مشتریان ما   |   تماس با ما    Copyright © 2013